Murat Mutlu* Tarih boyunca insanlığın bilgi birikiminin artmasıyla 17. yy’da Aydınlanma Çağı dediğimiz dönemde her şeyin bilimle açıklanabileceği ve çözülebileceği düşüncesi ivme kazanmış, özellikle uzun yıllardır anayasal monarşi ile yönetilen İngiltere’de düşünsel ve ekonomik bütün engellerin kaldırılmasının etkilerinden biri olarak 1763’te James Watt buharla çalışan makineyi icat etmiştir. Buharlı makine 50 yıl gibi bir sürede gemilerde ve lokomotiflerde kullanılmaya başlanmıştır….